Wednesday , July 29 2015
Home / Kost Wanita Di Manggarai Swadaya

Kost Wanita Di Manggarai Swadaya

PERANAN WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN

1 PERANAN WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK Oleh: Gurniwan K. Pasya*) Abstrak Tuntutan persamaan hak wanita dalam berbagai bidang kehidupan sudah merupakan

Read More »

PROGRAM PROGRAM PEMBANGUNAN KAPSITI UNTUK

Memperkasa graduan wanita dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan bagi membolehkan mereka bersaing dalam pasaran pekerjaan; Memberi pendedahan mengenai ...

Read More »

PENGLIBATAN KAUM WANITA DALAM AKTIVITI

vot 75087 penglibatan kaum wanita dalam aktiviti keusahawanan di negeri johor: kajian terhadap faktor-faktor kritikal kejayaan dan kegagalan pengendalian perniagaan

Read More »

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

1 jpa.saraan 223/5/4-3 jld.2 (3) no. siri : kerajaan malaysia . pekeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2014 . kemudahan cuti menjaga anak

Read More »

DASAR WANITA NEGARA

Matlamat Dasar Wanita Negara berhasrat menjamin pembangunan dan pengupayaan wanita dengan mengarusperdanakan kepentingan wanita untuk mencapai potensi mereka

Read More »

FAKTOR PENAGIHAN DADAH DALAM KALANGAN

Faktor Penagihan Dadah Dalam Kalangan Penagih Dadah Wanita di PUSPEN Bachok, Penjara Kajang dan Pusat Khidmat Agensi Antidadah Kebangsaan (PKAADK) Kuala Lumpur

Read More »

Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif

Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan Dan Pengamalan Di Kalangan Masyarakat Farahwahida Binti Mohd Yusof & Nur Afzan Binti Muhamad

Read More »

Penjagaan Kesihatan Wanita Semasa Dalam

GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 7 (20 - 31) 20 © 2012, ISSN 2180-2491 Penjagaan kesihatan wanita semasa dalam pantang: Amalan dan

Read More »

CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA

NIEW Pn. Normalia Ibrahim JKMM YBhg. Dato’ Norani Mohd Hashim ISM YBrs. Dr. Al-Azmi Bakar JPW YBhg. Dato' Munirah Abdullah Bajanuddin LPPKN YBhg. Dato’ Dr. Siti

Read More »

Military Sexual Trauma Mental Health

October, 2014 What is military sexual trauma (MST)? Military sexual trauma, or MST, is the term used by VA to refer to experiences of sexual assault or

Read More »