Monday , August 3 2015
Home / Kost Di Perumahan Citra Ii Cengkareng

Kost Di Perumahan Citra Ii Cengkareng

Akta Pemajuan Perumahan Kawalan Dan

Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 118 AKTA PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN) 1966 BAHAGIAN I PERMULAAN

Read More »

BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA

pengenalan kepada bpp skim pinjaman perumahan perbendaharaan malaysia pekeliling perbendaharaan bil. 5 tahun 2011 (pp bil 5 tahun 2011)

Read More »

KKKUUUMMMPPPUUULLLAAANNN WWWAAANNNGGG

pengeluaran perumahan fleksibel a. tujuan 1.

Read More »

Skim Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PR 1.1/2014 M.S. 2/86 SKIM PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA PR 1.1/2014 Syarat dan Tatacara Skim Pinjaman Perumahan

Read More »

Elaun Perumahan Wilayah EPW

Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Terakhir Dikemaskini Rabu, 14 Mei 2014 14:03 kepada pegawai mulai dari tarikh pegawai melapor diri di wilayah baru.

Read More »

Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan

Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan Pebendaharaan Malaysia dan Pemansuhan Wang Proses (Kuat Kuasa 1 Januari 2015) 1. Seperti mana sedia maklum, semasa ...

Read More »

PENGELUARAN ANSURAN BULANAN PINJAMAN PERUMAHAN

NOTA : 1. Sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap, ahli dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan yang

Read More »

Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN PERHATIAN: Sebelum mengisi Borang Permohonan, sila pastikan anda telah memenuhi syarat - syarat kelayakan pinjaman ...

Read More »

APPENDIX 1 STAMP DUTY EXEMPTION ON

( i ) APPENDIX 1 STAMP DUTY EXEMPTION ON LOAN AGREEMENT UNDER SKIM PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA (PR1MA) Present Position Stamp duty on loan agreements for the purchase ...

Read More »

Perumahan

Draf Garis Panduan Perancangan Perumahan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia iii ISI KANDUNGAN muka surat

Read More »